PwC Bulgaria launches “ESG Awards” – a competition for sustainable business practices

Share This Post

PwC Bulgaria has launched a competition for sustainable business practices and effective ESG strategies – “ESG Awards”.

The initiative puts the spotlight on organisations with successful ESG strategies, educational programs and innovative products & services with a positive impact on the environment as well as on information campaigns in the field of sustainable development.

The ESG Awards are held in four categories:

  • Strategy
  • Innovation
  • Educational program
  • Leader in sustainable development (only for individuals)

Organiсations operating on the territory of the Republic of Bulgaria can participate in the competition. Startups can participate in the Innovation category.

Applications will be evaluated by a jury of independent ESG experts.

Participation in the competition is free. The application deadline is June 30, 2022.

The winners will be announced at an official ceremony this autumn.

You can learn more here.

 

PwC България стартира конкурс за устойчиви бизнес практики „ESG Awards”

PwC България стартира конкурс за устойчиви бизнес практики и ефективни ESG стратегии – „ESG Awards”.

Инициативата ще отличи организации, които успешно разработват и прилагат ESG стратегии, предлагат иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда и провеждат информационни кампании в областта на устойчивото развитие.

„ESG Awards” се провежда в четири категории:

  • Стратегия
  • Иновации
  • Образователна програма
  • Лидер в устойчивото развитие (за физически лица)

В конкурса могат да участват организации, опериращи на територията на Република България. В категория „Иновации“ могат да участват и стартъпи.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури от независими експерти в областта на ESG.
Участието в конкурса е безплатно. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2022 г. 

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония през есента.

Повече информация може да намерите в сайта на инициативата.

More To Explore