SLII® Model training in English

Share This Post

Dear all,

We invite you to join the open online SLII® Model training in English, organized by Blanchard Bulgaria.

The program will be delivered via ZOOM on June 20-21, 2022 by Antony Demetriou, Master Trainer for the Ken Blanchard Companies.

SLII®, the most widely used leadership training program in the world, teaches leaders how to build meaningful connections with coworkers that create exponential impact. When this happens, employees are more productive and engaged. And their organizations excel. SLII® is far more than a powerful leadership training program. It delivers exceptional ROI across the enterprise.

350€ fee per participant – special price for Blanchard Bulgaria clients.

For detailed information about the program, please follow the links:

https://blanchard-bg.com/bg/produkti-i-uslugi/slii/ and  https://www.kenblanchard.com/Solutions/SLII

For inquiries and enrollment: info@blanchard-bg.com or 0898 400 150, 0888 400 150.

Waiting for you,

Sonia Slavcheva

 

Sonia Slavcheva | Managing Partner+359 898 400 150 | +359 888 400 150kenblanchard.com | blanchard-bg.com Blanchard International Bulgaria part of the network of The Ken Blanchard Companies® | Training the World’s Best Managers™

 

Здравейте,

Каним ви на онлайн обучение по програмата Модел SLII® на английски език, организирано от Бланчард България на 20-21 юни 2022 г. с водещ Антони Деметриоу, Master Trainer, The Ken Blanchard Companies.

SLII® е тай-широко използваната лидерска програма в света. Лидерите се обучават как да изграждат смислени и ползотворни отношения с колеги и подчинени – връзки, които имат постоянно и усилващо въздействие на постиженията им. В резултат на обучението служителите са по-продуктивни и ангажирани, а организациите по-успешни. Инвестицията в обучението Модел SLII® има висока възвръщаемост.

Специално за Бланчард България таксата за участие на човек е 350€ без ДДС. Детайлна информация за програмата ще намерите на https://blanchard-bg.com/bg/produkti-i-uslugi/slii/ и на https://www.kenblanchard.com/Solutions/SLII

За въпроси и записване, моля, свържете се на info@blanchard-bg.com или 0898 400 150 , 0888 400 150.

Очакваме ви!

Соня Славчева

 

Sonia Slavcheva | Managing Partner+359 898 400 150 | +359 888 400 150kenblanchard.com | blanchard-bg.com Blanchard International Bulgaria part of the network of The Ken Blanchard Companies® | Training the World’s Best Managers™

More To Explore