Monument Restoration of the Holy Brothers

Share This Post

On the eve of May 24, the Day of the Holy Brothers Cyril and Methodius, of the Bulgarian alphabet, education and culture and of Slavic literature, Family Business Network – Bulgaria (FBN) realized the restoration of the monument to the Holy Brothers.

As a member of the Board of Directors of FBN, Mr. Victor Gugushev has long aimed for the restoration of the monument, which happens to be the first since its erection 50 years ago – in 1972.

The Senior Partner at Gugushev & Partners Law Office took part in the festive ceremony on May 24 in Sofia, which took place by the monument to the Holy Brothers Cyril and Methodius in front of the National Library.

The participants in the ceremony celebrated the 130th anniversary of the creation of the text of ” March ahead, o revived people” by Stoyan Mihajlovski with the most massive chorus of this Bulgarian national song.

Traditionally, the celebration brought together representatives of state, municipal and educational institutions, cultural figures, students, teachers and many citizens. A church water consecration was served and a guard wreath-laying ritual was performed, including one of FBN.

 

В навечерието на 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, „Сдружение на фамилния бизнес – България“ реализира реставрация на паметника на Светите братя.

Адв. Виктор Гугушев, в качеството си на член на Управителния съвет на „Сдружението на фамилния бизнес“, дълго време целеше реставрацията, която е първата от издигането му преди 50 години – през 1972 г.

Старшият партньор в Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ участва в празничната церемония на 24 май в София, което се състоя  пред паметника на Светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека.

Участниците в тържеството отбелязаха 130-ата годишнина от създаването на текста на “Върви, народе възродени” от Стоян Михайловски с най-масовото изпълнение на българския всеучилищен химн.

По традиция тържеството събра представители на държавни, общински и образователни институции, културни дейци, ученици, студенти, учители и много граждани. На празника беше отслужен църковен водосвет и изпълнен гвардейски ритуал по поднасяне на венци, сред които и този на Сдружението.

 

More To Explore