The PwC Academy invites you to a preparation course for the ACCA Diploma in IFRS (DipIFR)

Share This Post

The new edition of the preparation course “ACCA Diploma in IFRS (DipIFR)”, organized by PwC’s Academy in Bulgaria, begins on May 13, 2022.

The training aims to expand the knowledge of professionals working in the field of accounting, auditing, and finance covering both technical and practical aspects of IFRS. With its detailed curriculum, it will prepare participants for the exam in December 2022 for obtaining an internationally recognized ACCA certificate.

The lecturer Chris Ragkavas will provide participants with interactive online discussions and practical examples.

Reasons to prepare for DipIFR with the PwC Academy?

  • PwC has extensive experience in providing services and training under IFRS
  • The lecturers are ACCA certified specialists with experience in the practical application of IFRS
  • The team of the Academy provides regular support and constant control throughout the training period

Find more here, register here.

 

Заглавие: Академията на PwC ви кани да се присъедините към подготвителния курс за ACCA Diploma in IFRS (DipIFR)

Новото издание на подготвителния курс „ACCA Diploma in IFRS (DipIFR)”, организиран от Академията на PwC в България, започва на 13 май 2022 г.

Обучението има за цел да разшири знанията на професионалисти, работещи в областта на счетоводството, одита и финансите, както за техническите, така и за практическите аспекти на МСФО. С подробния си учебен план, обучението цели да подготви участниците за изпита през декември 2022 г., който ще им даде възможността да придобият международно признат ACCA сертификат.

За успешното вземане на изпита ще се погрижи лекторът Крис Рагкавас с помощта на интерактивни онлайн дискусии и практически примери.

Причините поради които да се подготвите за DipIFR с Академията на PwC?

  • PwC има богат опит в предоставянето на услуги и обучения по МСФО
  • Преподавателите са сертифицирани ACCA специалисти с опит в практическото прилагане на МСФО
  • Екипът на Академията предоставя административно съдействие през целия период на обучението

Повече подробности за курса можете да намерите тук. Може да се регистрирате от тук.

More To Explore